Se flere kasinoer

Baccarat er et amerikansk kortspill som spilles på kasinoer verden over. Det finnes tre ulike versjoner av spillet, som vil bli videre utdypet senere i teksten. Disse versjonene kalles punto banco, også kalt nord-amerikansk baccarat, baccarat banque, som du også kan kalle deux tableaux, og baccarat chemin de fer, som også går under det noe enklere navnet chemmy.

Spillet spilles mellom to mennesker, bankøren og spilleren. I spillene baccarat chemin de fer og baccarat banque kan begge spillere gjøre valg i forhold til kortene. I den siste versjonen derimot, i punto banco, blir hvert trekk som tas tvunget fram av kortene spilleren har fått utdelt.

Man vinner dette spillet ved å til slutt ha to kort på hånden med en verdi så nære ni som mulig. Alle kortene mellom 2 og 9 har altså den verdien de har i seg selv, mens billed-kortene ikke er verdt noe. Ess har en verdi på en, mens man ikke spiller med joker. Den høyeste verdien man kan ha i det hele tatt under dette spiller er 9. Kortenes verdi blir lagt i sammen, men hvis du for eksempel har en 5 og en 8 på hånden blir verdien av disse til sammen 3, fordi ettallet foran faller bort da verdien ikke kan være høyere enn ni. La oss ta en nærmere titt på de ulike versjonene.

Punto banco

Denne nord-amerikanske versjonen av spillet er den mest populære blant de aller fleste kasinoer i den vestlige verden. På grunn av dette går den som regel bare under navnet baccarat. Bant de fleste kasinoer er det dette kortspillet som blir spilt mest av alle.

I dette kortspillet er det som regel satte regler som gjelder, disse kalles brettet. Selve navnet kommer fra punto som betyr spiller og banco som betyr bankør.

Det blir ofte brukt åtte kortstokker i dette spillet. Man får utdelt to kort til å begynne med, men dersom summen av disse er mellom 0-5 kan man få utdelt et nytt kort. Dette gjelder også ved spillets slutt. Dersom hverken spiller eller bankør har enten 8 eller 9 i sluttsum, vil først spilleren få utdelt et tredje kort, deretter blir det avgjort om også bankøren skal få utdelt et nytt kort basert på den nye verdien til spillerens kort. Så blir spillet til slutt avgjort med en vinner.

Chemin de fer

På fransk betyr dette jernbane. Navnet kommer av at denne versjonen av spillet er raskere enn den originale, og da det oppstod på slutten av 1800-tallet, var jernbanen den raskeste måten for transport.

I denne versjonen av spillet bruker man seks kortstokker som stokkes sammen. Man går med klokka for å bytte på hvem som er bankør og spiller. Det er alltid disse to som spiller mot hverandre. Andre spillere som sitter rundt har også muligheten til å være med og tippe under spillet.

Dersom hverken bankøren eller spilleren har 8 eller 9 ved de første kortene som deles ut, kan spilleren først få muligheten til å få utdelt et tredje kort. Dersom denne spilleren har mellom 0-4 er det vanlig praksis at spilleren sier ja av respekt for de andre som har tippet penger i spillet. Deretter kan også bankøren få muligheten til enda et kort. Så er de nødt til å sammenligne kortene for å se hvem som har vunnet.

Er spilleren den som er nærmest 9 som sluttsum, vil altså alle som har tippet penger vinne disse tilbake, pluss det dobbelte fra “bankens” penger. Dersom bankørens sluttsum er nærmest ni, taper alle pengene sine. Når bankøren vinner fortsetter denne personen i denne rollen.

Baccarat banque

Bankøren i dettes pillet holder en mer permanent rolle enn i versjonen ovenfor. Her blir det vanligvis brukt tre kortstokker som stokkes og blandes sammen. Bankøren sitter da med rollen helt til alle kortene i bunken har blitt spilt ut, med mindre denne personen trekker seg av fri vilje.

Under dette spillet sitter bankøren midt i mellom spillerne rundt et ovalt bord. Bankøren deler ut kortene i fast rekkefølge til hver side, og til seg selv. Alle som sitter til for eksempel høyre for bankøren blir berørt av kortene som deles ut til høyre. Det har altså mye å si hvor man sitter.

Hvordan man vinner er det samme som i chemin de fer. Enhver spiller kan i denne versjonen erklære at de tipper og hvor mye de er villige til å legge inn. Han eller hun har muligheten til å gjøre dette maks tre ganger dersom han taper.

En folkefavoritt

Dette er en favoritt for mange da det finnes i flere ulike varianter. Chemin de fer er for eksmpel fortsatt veldig populær i Frankrike, og som skrevet tidligere i teksten er dette et av de mest spilte kortspillene på kasinoer i den vestlige verden. Du finner dette kortspillet så og si overalt du måtte ønske, så ikke la moroa vente.